Detta är klimatfrågan.nu

Klimatfrågan.nu 

  • ställer allmänhetens, allmänna debattens och egna frågor till inflytelserika personer och organisationer
  • verkar för en sakligt diskussion och önskar seriös redovisning av väntade utsläpp av växthusgaser kommande decennier
  • publicerar svaren och bjuder in till dialog
  • förstärker klimatfrågans kunskapsgrund och manar till konfliktlösning i sakfrågor

Klimatfrågan.nu är ett nätverk under uppbyggnad av engagerade personer. Initiativet drivs på ideell basis, finansieras av enskilda, driver inga egna frågor men menar att utsläppen av växthusgaser måste redovisas så korrekt som möjligt.

Läs mer om initiativet

Frågor som vi hittills svarat på

Klimatfrågan i media

Kontaktpersoner

Annika Carlsson Kanyama
Docent och forskare inom klimat och energi.
Henrik Ny
Universitetslektor, transport- och energiexpert.
Karolina Isaksson
Docent och forskare inom styrning och planering för hållbara transporter.
Martin Prieto Beaulieu
Klimatstrateg med fokus på transporter och energi.
Anders Gullberg
Docent, tidigare forskningschef med lång erfarenhet inom hållbar mobilitet och digitalisering. Medgrundare av UrbanCity och Predictive Movement.
Kontakta oss